Propietat industrial i intel·lectual

Patents farmacèutiques, mecàniques i biotecnologia


Marques i Dissenys industrials


Competència deslleial


Secrets comercials - know how


Transferència de tecnologia


Drets d'autor - Drets d'Imatge


Auditories de propietat industrial i intel•lectual


Prestació de serveis externs a demanda a empreses i despatxos professionals