Política de privacitat

La nostra web no utilitza cookies, per tant, no emmagatzemem, ni recuperem dades sobre la navegació que realitzen els usuaris de la web. Tampoc es recull, a través d'aquesta web, cap dada de caràcter personal.

La navegació per aquest lloc web es realitza sota l'exclusiva responsabilitat de l'usuari qui ha de tenir les eines adequades per prevenir o neutralitzar qualsevol amenaça als seus equips informàtics. Encara que aquesta web compta amb mesures de seguretat davant d'atacs informàtics, no es garanteix l'absència de virus o incidències que puguin afectar els sistemes informàtics de l'usuari o de tercers.

La informació proporcionada a través d'aquest lloc web pot contenir enllaços a informacions d'actualitat emeses per tercers. Els titulars d'aquest web no poden garantir el correcte tractament de dades personals produïts per l'accés a aquests webs de terceres empreses.

A través d'aquesta pàgina web no es recull cap dada de caràcter personal. Si vostè contacta amb nosaltres per demanar informació o contractar la prestació dels nostres serveis, únicament demanarem aquelles dades de caràcter personal que siguin necessàries per a prestar els nostres serveis, mantenir el contacte professional o per complir amb alguna obligació legal. En aquest cas, indiquem el següent:

RESPONSABLES: Els corresponsables del tractament de les seves dades, en funció de a qui es realitzi la sol·licitud d'informació o l'encàrrec professional, són:

Álvaro Palao Bernabeu, amb NIF: 74245341F, Adreça postal: Carrer Almòrida 10, Entlo. Elx (Alacant), 03202. Telèfon: +34 96.639 70 47 i Correu electrònic: alvaro.palao@pbjurido.com

Ana Palao Bernabeu, amb NIF: 74240749S, Adreça postal: Avinguda Francesc Macià 7, 12º, 08021, Barcelona. Telèfon: +34 623.183.542 i Correu electrònic: ana.palao@pbjurido.com

FINALITAT: Tractem la informació de caràcter personal que ens faciliti únicament amb la finalitat de (i) prestar el servei sol·licitat; (Ii) realitzar la facturació corresponent; (Iii) mantenir el contacte professional amb el client o potencial client, i ocasionalment, (iv) enviar comunicacions de caràcter informatiu o jurídic que fomentin el manteniment de la relació professional.

S'entén per tractament, qualsevol operació realitzada sobre les dades personals, ja sigui mitjançant procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol una altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

No realitzarem perfils, ni utilitzarem la informació per a una altra finalitat que l'aquí descrita.

LEGITIMACIÓ: La base legal per tractar les seves dades personals es troba en l'art. 6.1.b) de l'RGPD, que té com a fonament l'execució del contracte de prestació de serveis en què l'interessat és part o per l'aplicació de mesures precontractuals.

La legitimació per al tractament de les seves dades personals de contacte respecte de l'enviament de comunicacions informatives o d'interès jurídic té com a base legal el RGPD 6.1.f), així com l'art. 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ja que el tractament és necessari per a la satisfacció de l'interès legítim del responsable per mantenir la relació professional amb el client o potencial client.

DURADA: Les dades proporcionades pels nostres clients o potencials clients es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat o persisteixi una obligació legal.

El consentiment per al tractament de les seves dades pot retirar-se en qualsevol moment.

SEGURETAT: S'han implementat mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu per garantir la integritat de la informació i la confidencialitat de les dades (art. 5.f) de l'RGPD), descrites en els documents que formen la nostra política de protecció de dades i el document de seguretat.

DESTINATARIS: Les dades personals que ens proporcionin no se cediran a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

DRETS: L'interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir-hi, oposar-se al seu tractament, rectificar aquells inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que es van recollir.

L'interessat podrà exercir els drets anteriorment esmentats dirigint-se per escrit al professional a qui li va proporcionar les seves dades personals, o aquell que li hagi contactat, és a dir, a Álvaro Palao Bernabeu, amb domicili fiscal a Carrer Almòrida 10, Entlo. Elx (Alacant), 03202, o mitjançant la seva adreça de correu electrònic alvaro.palao@pbjurido.com, o Ana Palao Bernabeu, amb Adreça postal a Avinguda Francesc Macià 7, 12º, 08021, Barcelona a través de la seva adreça de correu electrònic : ana.palao@pbjurido.com

Qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Espanyola o l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Trobareu tota la informació necessària en www.agpd.es