Dret CivilFamília: successions, herències, divorcis, paternitat i filiació, assessorament general


Patrimoni: obligacions – deutes


Contractes en general


Hipoteques