• DRET CIVIL:
  • Família: successions, herències, divorcis, paternitat i filiació, assessorament general
  • Patrimoni: obligacions – deutes
  • Contractes en general
  • Hipoteques

 

 • DRET ADMINISTRATIU:
  • Estrangeria - processos d'adquisició de nacionalitat
  • Reclamacions davant l'Administració local, les Comunitats Autònomes i l'Estat

 

 • DRET AERONÀUTIC:
  • Dry lease agreement /Wet lease agreement
  • Contractes relacionats amb aeronaus / contractació vols privats
  • Assessorament sobre altes, baixes, canvis de propietari i / o arrendatari en el Registre de matrícules d'Aeronaus