Avís Legal

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002 de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s'informa als seus usuaris que el web www.pbjuridico.com és titularitat conjunta d'Álvaro Palao Bernabeu, amb NIF 74245341F, domicili en Carrer Almórida 10, Entlo, 03203, telèfon +34 96 639 70 47 / +34 694 456 543 i adreça de correu electrònic alvaro.palao@pbjuridico.com i d'Ana Palao Bernabeu, amb NIF 74240749S, domicili en Avinguda Francesc Macià 7, 12a , 08021, Barcelona, telèfon +34 623.183.542, i adreça de correu electrònic ana.palao@pbjuridico.com

Álvaro Palao Bernabeu és llicenciat en dret per la Universitat Miguel Hernández (2016), col•legiat de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats d'Elx (ICAE) des de l'any 2016, amb el número 1733.

Ana Palao Bernabeu és llicenciada en dret per la Universitat Miguel Hernández (2005), col•legiada de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) des de l'any 2007, amb el número 32 452.

Aquest web té únicament finalitat informativa i de publicitat. No és possible adquirir serveis a través d'ella. Per contractar els serveis jurídics de PALAO BERNABEU ADVOCATS haurà de posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic o telèfon, o visitar-nos personalment. Els honoraris professionals pels serveis jurídics que oferim s'indiquen al client atenent al cas concret.

La informació continguda en aquesta web prové de fonts pròpies, si bé pot contenir enllaços a informacions d'actualitat realitzades per tercers. Els titulars d'aquest web no garanteixen l'exactitud o veracitat del contingut ofert per fonts alienes a www.pbjuridico.com.

Els propietaris d'aquest lloc tampoc són responsables de la informació que figuri en llocs web de tercers, ni de les seves pràctiques, ni el fet que hi hagi enllaços implica que existeixi o s'aprovi cap associació amb el lloc al qual es connecta la present web.

El nostre compromís és oferir un servei jurídic honest i íntegre que, se suma a l'obligació de compliment dels deures propis de l'advocacia continguts en l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola i en el Codi Deontològic de l'Advocacia Espanyola.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre les imatges, dissenys, logotips, marques, textos, articles d'opinió, disseny de la web, codi font, el seu contingut, o qualsevol altre que aparegui en aquesta web, corresponen als titulars d'aquest lloc web, o bé a tercers que han autoritzat el seu ús.

L'accés o ús de la present web www.pbjuridico.com o dels seus continguts no confereix a l'usuari cap dret sobre la propietat industrial i intel•lectual que en ella s'inclou sense l'autorització prèvia.

En particular, queda prohibit utilitzar en qualsevol forma, així com la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, parcial o total, de qualsevol contingut d'aquest web sense l'expressa autorització, prèvia i per escrit, dels seus titulars.

La inclusió d'un enllaç des d'un altre lloc web que dirigeixi a www.pbjuridico.com haurà de comptar amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit, dels seus cotitulars, Ana Palao Bernabeu o Álvaro Palao Bernabeu, els que han d'establir les condicions concretes de tal autorització.

Els propietaris d'aquesta pàgina web no són responsables de la informació que figuri en llocs web de tercers ni de les seves pràctiques o fiabilitat. El fet que es permeti, si escau, la inclusió d'enllaços no implica que existeixi o s'aprovi cap associació amb el lloc al qual es connecta la present web.

PALAO BERNABEU ADVOCATS no autoritzarà, en cap cas, l'establiment d'un enllaç a www.pbjuridico.com des de pàgines web que continguin informació o continguts il•lícits, il•legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.